هیشکی منو دوس نداره چرا ؟آخه چرا؟!!!

من که حرف مامان بابامو گوش میکنم و غذامو میخورم  وپی پیمو به موقع میکنم!نکنه از دستم خسته شدید!مگه من از قصد اشتباهی بغل زن همسایه رفتم و اون منو خونشون برد و گریه کردم و روسریشو کشیدم!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید